Nabewerking

De nabewerking van de foto’s is voor mij een belangrijk onderdeel van het creatieve proces. Wat kan je verwachten van deze nabewerking (Lightroom en Photoshop)?

Nabewerking

De nabewerking in programma’s als Lightroom en Photoshop kan een grote toegevoegde waarde bieden aan de gemaakte foto’s. In de nabewerking zit voor mij dan ook ruim twee keer zoveel tijd als in de fotoshoot zelf.

Er zijn fotografen die van mening zijn dat je moet proberen alles ‘in de camera’ te doen en zo min mogelijk moet ‘photoshoppen’. Deels door de negatieve associatie die veel mensen hebben met het woord ‘photoshoppen’. Daarbij wordt al snel gedacht aan ‘neppen’. Maar ook omdat nabewerking wordt gezien als methode om fouten gemaakt tijdens de shoot te corrigeren. Beide komen voor in de praktijk.

Mijn filosofie is simpel: Ik wil een zo mooi mogelijk plaatje maken dat recht doet aan het model. Bij fitness betekent dat bijvoorbeeld de bestaande lijnen verscherpt kunnen worden door lokale contrasten te vergroten. Die lijnen moeten er dan wel zijn. Ik teken geen sixpack daar waar er geen is, ook maak ik iemand niet slanker of groter/gespierder in de nabewerking. Dat zou immers ook geen recht doen aan het werk dat al mijn (voorgaande) klanten hebben gedaan voor hun fysiek. Als ik met een paar aanpassingen in photoshop kilo’s spiermassa toevoeg, welke waarde had je training en dieet dan nog? Wanneer je de foto’s laat zien aan anderen, moet je trots zijn op het resultaat dat jij hebt bereikt. Een resultaat dat ik alleen maar zo goed mogelijk in beeld breng.

Wat doe ik in de nabewerking?

Wat ik precies aanpas in de nabewerking is sterk afhankelijk van de foto zelf. Zo ligt bijvoorbeeld de nadruk bij een fitness foto in een sportschool op heel andere punten dan bij een beautyshoot op een strand.

Crop

De eerste stap is heel simpel, namelijk bijknippen waar nodig. Een simpele ‘crop’ kan al voor een groot verschil zorgen. Soms schiet ik tijdens een shoot express iets teveel in beeld zodat je achteraf meer keuze hebt wat je wegsnijdt.

Andere keren zat ik er gewoon net iets naast en moet ik de foto rechtzetten en bijknippen. Er zijn genoeg situaties waarin je snel moet werken. Dan werk ik liever snel dan traag waardoor ik veel shots mis in een poging perfect te werken.

Correcties in belichting

Hetzelfde geldt ook belichting. Ik werk meestal met twee flitsers, maar soms ook met drie of vier. Voorafgaand aan de shoot doe ik een lichtmeting om de gewenste belichting van de achtergrond en het model vast (en in) te stellen. Tijdens een shoot probeer ik echter wel 20 tot 30 verschillende settings te fotograferen en bij iedere setting verandert de afstand en de hoek van de flitsers ten opzichte van het model. Toch zal ik, behoudens grote veranderingen in omgevingslicht, in praktijk vervolgens op het oog werken en handmatig de belichting bijstellen in plaats van iedere keer opnieuw het licht te meten. Wederom omdat dit sneller werkt en ik zo meer uit de shoot kan halen. Op het oog is echter niet altijd optimaal wat resultaat betreft en daarvoor kan ik rekenen op de nabewerking.

In andere gevallen maak ik geen verkeerde inschatting, maar weet ik al dat het licht op bepaalde plekken niet optimaal is. En toch besluit ik dan de foto op die manier te maken omdat corrigeren in nabewerking veel sneller zal zijn dan oplossen tijdens de shoot.

Bij fitness gebruik ik licht in een scherpe hoek om meer contrast en daarmee spierdefinitie te tonen. Dat kan echter ook voor ongewenste schaduwen in het gezicht zorgen, zoals in de ogen. Dat kan je oplossen met een extra flitser of een reflector die precies op het gezicht gericht is. Maar dat betekent een extra licht dat voor iedere foto geplaatst moet worden en dus meer tijd en minder foto’s. Vaak los ik het op door het model met het gezicht naar het licht te laten draaien, maar in andere gevallen laat ik het over aan de nabewerking.

Tot slot zijn er ook situatie waarin je het op geen enkele manier zo kunt belichten tijdens een fotoshoot als je zou willen. Bij foto’s met de zonsondergang op de achtergrond bijvoorbeeld kan ik mijn model belichten waardoor zij geen silhouet vormt. Dat kan ik echter niet met alles op de achtergrond. Om ook daar details te tonen kan ik alleen op nabewerking rekenen.

strand fotoshoot

Vorige week werkte ik met artiesten die met vuur werken. Daarbij wilde ik de beweging van het vuur tonen, maar wel het model scherp houden. Dit kan echter niet in een enkele foto geschoten worden omdat er verschillende sluitertijden nodig zijn om beide doelen te bereiken. Daarvoor voegde ik de onderstaande foto’s samen in de nabewerking.

fire photoshoot

Afleidingen

Daarna ga ik aan de slag met het verwijderen van afleidingen. Afleidingen in de achtergrond die tijdens de shoot niet verwijderd konden worden bijvoorbeeld. Soms ‘moet’ ik nu eenmaal in een bepaalde richting schieten omdat die in alle opzichten het mooist is behalve die ene vuilnisbak op de achtergrond. Denk ook aan mensen op de achtergrond als ik in een sportschool schiet tijdens openingstijden.

‘Afleidingen’ zijn voor mij ook opvallende oneffenheden in de huid of kleding. Die lastige puist die net op de dag van de shoot verschijnt bijvoorbeeld. Afdrukken in de huid van strakke kleding, kleurtoon verschillen in de huid, bijvoorbeeld doordat je net een paar dagen een t-shirt hebt gedragen in de zomer.

Mooier maken

Nu de basis goed is en ik me nergens meer aan stoor in de foto dan pas ga ik kijken waarmee ik de foto mooier kan maken.

Bij fitness maak ik de spierdefinitie harder terwijl ik bij beautyshoots weer meer richt op zaken als de scherpte van de ogen en of de huid egaal is.

Daarnaast kijk ik of de kleurbalans goed is, maar meestal pas ik deze aan. Daardoor kan het model juist uit de achtergrond getrokken worden door contrasterende kleuren of juist meer opgaan in de achtergrond door meer overeenkomende kleuren.

Speciale bewerking (“composites”)

Voor de zogenaamde ‘specials’ ga ik een stuk verder. 

Voor een zogenaamde “composite” begin ik met het nauwkeurig uitknippen van de foto uit de achtergrond. Ondanks de nieuwste updates van Photoshop blijft dit voor een grote gedeelte hand- en precisiewerk.

Daarna ga ik op zoek naar een geschikte achtergrond die zowel thematisch als qua perspectief, belichting en kleurstelling matched met de geschoten foto.

Eenmaal gekozen (soms alweer een uur verder) breng ik voor en achtergrond samen door verschillen in genoemde belichting en kleuren te corrigeren. Tot slot breng ik eventueel extra sfeer elementen aan (rook, regen, sneeuw, bliksem etc.).

Thema aanvullen

Een speciale bewerking, of composite, biedt de mogelijkheid een gekozen thema te versterken. Lara Croft? Die plaats ik in de jungle. Een Conan-achtige strijder? Die plaats ik op een berg met schedels. Een koppeltje met pistolen? Die plaats ik tegen een oorlog achtergrond.

Before:


After:

Prijs speciale bewerking

Nogal wat werk dus. Vandaar dat hiervoor een prijs van 25 euro per foto geldt. Bovendien moet ik vooraf weten dat dit de bedoeling is in de nabewerking. De foto wordt dan op een manier geschoten waardoor ik een beter resultaat bereik.

Voorbeelden: